تبلیغات
گوناگون و رنگارنگ - Airbus A380 در خطوط هوایی سنگاپور
گوناگون و رنگارنگ
همه چیز و همه جا
چهارشنبه 1 مهر 1388

Airbus A380 در خطوط هوایی سنگاپور

چهارشنبه 1 مهر 1388

نوع مطلب :
نویسنده :fa sa


تصاویری که مشاهده می کنید نماهایی از هواپیمای مسافربری Airbus A380 است که متعلق به خطوط هوایی سنگاپور می باشد. این هواپیمای 350 میلیون دلاری با امکانات و تجهیزات منحصر بفردی که داراست بزرگترین نوع هواپیمای مسافربری در جهان است که میتواند همزمان با 853 مسافر در ارتفاع 15 کیلومتری پرواز کند!

 


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org